Välkommen

Kronprinsens Läkarhus, som är det äldsta läkarhuset i Malmö, har funnits sedan 1962. Vi finns på Fågelbacksgatan i Kronprinsen, centralt i Malmö. 

Här finns idag 14 specialistmottagningar, 1 allmänläkarmottagning och 1 audionommottagning.

Alla mottagningar har avtal med Region Skåne, det vill säga du betalar samma avgift som inom den offentliga vården. Vi tar emot
patienter med remiss från primärvården, Skånes Universitetssjukhus och andra privata läkare. Till vissa mottagningar kan du komma
utan remiss. Vi har ett gott samarbete med 
klinikerna på Skånes Universitetssjukhus, primärvården och andra privata läkare, 
sjukgymnaster och audionomer i Malmö

stethoscope, medical, health