Allmänmedicin
Dr. Orsolya Szanto
Tel 040-98 50 60
https://www.ptj.se/slottsstadens-huslakare/

Audionommottagning
Audionomservice Kronprinsen Malmö
Auktoriserad hörselklinik
Tel 010 – 182 71 10
https://www.audionomservice.se/

Barn- och ungdomsmedicin
Dr. Olof Rask
Tel 040-98 50 51
https://barnmottagningensaga.se

Gynekologi
Dr. Wazha Stanikzai
Tel 040-98 50 47
https://www.royalmedicalcare.se

Dr. Maria Laursen
Tel 040-98 50 72
https://www.drmarialaursen.se/

Dr. Fredrik Ploman
Tel 040-98 50 20
(Obs. Verksamheten upphör 2023-10-25)

Dr. Christina Wessman
Tel 040-98 50 76
https://www.gynakademin.se

Hudmottagningar
Dr. Nidal Akel
Tel 040-98 50 11

Dr. Olga Johansson
Tel 040-98 50 90
Dr. Olga Johansson (mottagning) (praktikertjanst.se

Lasermottagning
Anette Antonius Blom
Tel 040-98 50 25
https://www.Lasergruppen.se

Ortopedmottagning
Dr. Dag Söderberg
Tel 010-1301080
https://www.ortopedspecialist.com

Reumatologi
Dr. Rabi Dash
Tel 040-98 50 30
https://www.rabidashkliniken.se

Ögonsjukdomar
Dr. Lars Brandt
Tel 040-98 50 35

Dr. Tina Hyldebrandt
Tel 040-98 50 37
https://www.ptj.se/skandinaviska-ogonkliniken/

Öron-näsa-halssjukdomar
Dr. Camilla Hollander Dahlen
Tel 040-98 50 70
http://oron-nasa-hals.com/

Dr. Sarah Ohlsson Maleki
Tel 040-98 50 85
https://onhcenter.se/